Teaterföreningen Polhem ska inför en sommarfestival förbereda teaterföreställningen Polhems Underwerk i Sorunda prästgårdspark i juli månad 2021. Projektet finansieras av Leader Stockholmsbygd och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Detta projekt handlar om att förbereda, planera, organisera och rekrytera personer och resurser för detta.
Målet med projektet är att ta fram ett tryckt manuskript samt ha avtal klara med producent, 3-5 skådespelare, 5-8 övriga tjänster samt för markanvändning.
Målet är vidare att ha ta fram ett dokumenterat planeringsarbete avseende repetitionstider, lokaler och kostymer, marknad/festival, andra spelplatser och film/TV-dokumentation.

Vad är Leader?
Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.Ordet LEADER är en fransk förkortning och står för
Länkar mellan åtgärder som stärker landsbygdens ekonomi
Projekt som drivs enligt leadermetoden bidrar till att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av livskvalitet, företagande, arbetstillfällen, social inkludering och en god miljö.