Holistiska teaterläger med mål att lyfta
de ungas potential genom bra kost, utevistelse,
inre bildbearbetning och verktyg för uttryck på scen.